Chełmsko Śląskie


 

Początki Chełmska Śląskiego sięgają XIII wieku. Pierwsza wiarygodna wiadomość o mieście noszącym tę nazwę pochodzi z 1289 r. XII i XIII w. to rozkwit przemysłu w Chełmsku. Produkty tu wytworzone sprzedawane były na całym świecie. Wtenczas powstały najpiękniejsze kamieniczki. Po zlikwidowaniu w 1810 roku zakonu Cystersów w Krzeszowie, w Chełmsku władze objął burmistrz i czteroosobowa rada miejska. Pod koniec XIX wieku doszło do uprzemysłowienia tkactwa. W tym czasie do Chełmska dojeżdżał pociąg. Miasto było zelektryfikowane i z wodociągowane. Przed II wojną światową Chełmsko aspirowało do rangi kurortu turystycznego. Ciekawa architektura oraz dobrze rozbudowana baza turystyczna przyciągały gości.

Osiedla tkaczy budowano zwykle nad potokiem, w którym mogli moczyć płótno, w terenie pagórkowatym, by potem na południowych zboczach bielić je w słońcu. Konieczna była też obfitość drewna do uzyskiwania potażu potrzebnego do bielenia tkanin. Z niezwykle malowniczych "Dwunastu Apostołów" ocalało jedenaście domów. Z zespołu "Siedmiu Braci" pozostał niestety tylko jeden. Pozostałe spłonęły w latach 50. XX w. Domy tworzące zespół "Dwunastu Apostołów" to dziś jedyny tego typu obiekt w Polsce. Stoją przy ulicy Sądeckiej. W domu pod numerem 15 mieści się sympatyczny sklepik z pamiątkami. Produktem lokalnym chełmska Ślaskiego jest ,, Bomba Apostołów".To nie zwykłe ciasto wraz z doskonała kawą spróbujemy w kawiarni ,, U Apostoła" w Chełmsku Śląskim.


Można tu kupić wyroby z lnu. Pod numerem 19 działa jedyny w "Dwunastu Apostołach" warsztat tkacki. Pan Zbigniew Białas prowadzi pracownię artystycznego tkactwa ręcznego. Odwiedzający izbę podpatrują pracujących przy krosnach, mogą też sami spróbować zgłębić tajniki tkania. Izba działa przez cały rok, codziennie w godz. 9.00-17.00.