Regulamin


REGULAMIN POBYTU W KARKONOSKIEJ DREWNIANEJ CHACIE


Przebywanie na terenie domu i posesji zobowiązuje do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych Gości oraz mieniu zastanemu w tym miejscu.1.
 Wynajmujący pokoje gościnne na czas pobytu mogą korzystać z bezpłatnego, niestrzeżonego parkingu.

2. Pokoje gościnne wynajmowane są do użytku gości na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie 14: 00, a kończy o godzinie 10:00. Osoba przebywające w agroturystyce poza wynajętą dobę doliczana jest opłata w wyokości połowy doby liczona od osoby.

3. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% całkowitej kwoty związanej z pobytem w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji. W przypadku rezygnacji z pobytu, całość wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi (PODSTAWA PRAWNA ART. 394KC) . Pozostałe należności związane z wynajęciem pokoju gościnnego należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.

4. Zabrania się wprowadzania do domu lub pokoju gościnnego zwierząt.
"Odstąpienie od tego punktu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem" 

5. Za rzeczy osobiste pozostawione w pokoju gościnnym właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

6. Wynajmujący pokój gościnny odpowiada materialnie za szkody zaistniałe w czasie pobytu (tj.uszkodzona ściana, drzwi, zniszenia sprzętów, pęknięta szyba kominkowa, okienna, lustro, itp.)

7. W domu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Wyznaczone w tym celu miejsce znajduje się na przy drzwiach głównych i tarasie.

8. Przekazanie i odbiór pokoju gościnnego następuje w obecności gospodarza.

9. Do korzystania z pokoi gościnnych uprawnione są osoby zameldowane i pełnoletnie, osoby nieletnie przebywają pod opieką osób pełnoletnich.

10. Mieszkańcy pokoju gościnnego zobowiązani są do utrzymywania porządku i czystości w zajmowanych pomieszczeniach.

11. W godzinach 22.00 do 7.00 na terenie agroturystyki należy zachować ciszę.

12. Uiszczenie opłaty za pobyt oraz dokonanie obowiązku meldunkowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez osobę przebywającą w pokoju gościnnym.