Dla Turysty


Ziemia Kamiennogórska ulokowana pomiędzy sudeckimi pasmami gór jest jednym z piękniejszych obszarów Dolnego Śląska. Ciekawe formy skalne, zabytki, urozmaicony krajobraz oraz sąsiedztwo Republiki Czeskiej jest idealnym miejscem do odpoczynku.Są tu warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

Przedwojów to duża wieś sąsiadująca z Kamienną Górą. Jest  stara pobudowana wzdłuż potoku, prawego dopływu Bobru. Ludność trudniła się tkactwem i rolnictwem, a w XVIII wieku wydobywano tu węgiel kamienny.  We wsi jest kościół z 1693 roku, możemy tu równięż zobaczyć przydrożnych XIX- kapliczek, figur i wiecznych krzyży.  Mieszkaniec Przedwojowa od 1945 r specjalizujący się w malowaniu pejzaży, architektury wśród swoich obrazów ma krzyże przydrożne, Kościół w Rędzinach, Betlejem-Pawilon na wodzie i wiele innych.

Będąc u nas warto zobaczyć :

Kolorowe jeziorka - wyrobiska pokopalniane, w których woda ze względu na skład dna przybiera różne kolory.

Diabelska Maczuga - skałka piaskowa wysokości 7,5 metra położona niedaleko Gorzeszowa

Skałki Gorzeszowskie - utworzono tu rezerwat o powierzchni 9 ha. Możemy tu oglądać unikatowe formy piaskowych skałek o malowniczych kształtach. W lipcu jest organizowana impreza "Zlot krasnali"